beránekkrabcice (3K)Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krabčicích
Aktuálně:
27.9.2014
Přidána nová kázání.
28.9.2014
10.00 poslední bohoslužby pod vedením faráře Jana Kupky s VP v kostele
Stand For Israel
Od 1.10.2014 je sbor neobsazen a administrován br.farářem Filipem Ženatým z Třebenic (tel.411 130 103). Sborový program - dle možností.

Bohoslužby:
každou neděli od 8.30 v Domově odpočinku ve stáří (Rovné 58, Krabčice)
V kostele od 10.00 - v letních měsících, nebo v témže čase na faře
V průběhu bohoslužeb se pak pro děti koná pravidelně nedělní škola
Biblické hodiny:
v úterý od 10.00 v Domově odpočinku ve stáří
ve středu od 13.30 ve škole - "Biblická vyprávění"
ve čtvrtek od 9.00 v Domově odpočinku ve stáří odd. Vážka III
ve čtvrtek od 9.30 na odd. Vážka IV
ve čtvrtek od 10.00 v Domově odpočinku ve stáří v kapli
ve čtvrtek od 17.30 na faře
Kontakty:
telefon: 739 244 737
e-mail: krabcice@evangnet.cz
Adresa:
Krabčice 26, PSČ: 41187
Duchovní:
Administrátor: farář Filip Ženatý, Třebenice
Kurátor
Jiří Lacina
© Jan Kupka 2011